Εγγύηση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα της Prostage καλύπτονται από την εκάστοτε εγγύηση της επίσημης Αντιπροσωπείας.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το κατάστημα Prostage και με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, για προϊόντα εντός ή εκτός εγγύησης που αποστέλλονται για επισκευή, τα έξοδα μεταφοράς προς και από την Prostage, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.